HISTÒRIA

LABOSAR, laboratori d'anàlisis clínics va ser fundat l'any 1990 per Oscar Llansó i Arturo Martínez. Des de llavors ve donant servei a la seva seu central a Malgrat, on es recullen i processen totes les mostres.

Les necessitats de la zona geogràfica en què està el laboratori ens van impulsar a l'ampliació dels serveis a les poblacions de Tordera, Pineda de Mar i Lloret de Mar; posteriorment es van incorporar Blanes, Maçanet, Breda i Sant Pol configurant el quadre actual de centres on Labosar està representat i que abasta l'"Alt Maresme" i "La Selva".

Aquesta distribució de centres facilita l'accés als nostres serveis de totes les persones que requereixin una analítica.

El Laboratori disposa de l'equipament tecnològicament més avançat en les àrees d'Hematologia, Bioquímica, Immunologia, Hemostàsia i Microbiologia a més de comptar amb un equip humà especialitzat format per Biòlegs, Farmacèutics, Diplomats en Infermeria i Tècnics de Laboratori, que permet un lliurament de resultats en el mateix dia de l'extracció a excepció d'aquelles determinacions en les que el seu procés analític requereixi més temps.

Labosar actua també com a centre de de recollida de mostres específiques com ara Proves Genètiques o Anatomia Patològica i que són processades en els centres de referència que el laboratori té contractat.

Des del 2005 Labosar té implantada la Norma ISO 9001-2008 amb el número de registre EC 2071/05 a més de participar en els controls de qualitat externs de la Generalitat de Catalunya.

Historia Labosar